داستان های دست چپ

  • نویسنده : کاظم سلطانی (لکیامیم)
  • نوع اثر : مجموعه داستان
  • نوبت چاپ : اول
  • تعداد صفحات : 100
  • سال نشر : 1397
  • قطع : رقعی
  • شابک : 978-600-96491-3-6
  • قیمت : 12000 تومان
  • درباره داستان های دست چپ:  این مجموعه، شامل شش داستان درباره حیوانات است. حیواناتی که سالهاست در کنار انسان ها زندگی می کنند اما طعم بی مهری و بی رحمی انسان ها را بارها چشیده اند. نویسنده برآن است تا با نفوذ به درون حیواناتی که قهرمان داستان اوهستند، عواطف انسانی را نسبت به این موجودات بر انگیزد. شاید تلخی و گزندگی این داستان ها، نگاه ما را به حیواناتی که پیرامون ما زندگی می کنند، دگرگون سازد. شاید.

  • بخشی از کتاب: گوزن پير شكارچي ها را خوب مي شناخت. مي دانست كه موجودات بي رحمي هستند. با تمام قوا پا به گريز نهاد. كمي دورتر از او چند گوزن جوان غافل از هر كجا سرگرم جست و خيز بودند. شكارچي ها به وجود آنها نيز پي بردند و از شادي اسلحه هاي خود را در دست فشردند. گوزن پير ايستاد زيرا در لحظه اي بزرگ از زندگي خويش قرار گرفته بود. مي دانست كه شكارچيان به آن سه گوزن بي خبر از همه جا نيز رحم نخواهند كرد. با خود انديشيد: من پيرم، فاصله زيادي تا پايان عمرم نمانده، قبول مرگ براي من آسان است اما براي آنها كه جوانند سخت و جانگداز است. پس چه بهتر كه با تجربه و حيله هايي كه بر اثر عمر دراز آموخته ام، جان آن سه گوزن جوان را از مرگ برهانم. تمام اين تفكرات لحظاتي چند از سرش گذشت. بعد فريادي كشيد. سه گوزن جوان سر به سوي او بر گرداندند. گوزن پير با صدايي لرزان از آنها مي خواست تا بگريزند. شكارچي ها هر لحظه به او نزديكتر مي شدند.

TOP