اسبی به رنگ سرخ

  • نویسنده محمدصدرا رضائی
  • نوع اثر مجموعه داستان
  • نوبت چاپاول
  • تعداد صفحات 118
  • سال نشر1399
  • شابک978-622-7497-01-4
  • درباره اسبی به رنگ سرخدر این مجموعه داستان، نویسنده با پرداختن به جزئیات و تبدیل آنها به عناصر جذاب، شخصیت های داستانش را در فضایی قرار می دهد با این قصد که از دل آنها پیامی بیرون بکشد. توجه و نگاه تیزبین او به حالات درونی شخصیت های داستانهایش تحسین برانگیز است.نکتۀ دیگری که در این داستانها توجه ما را به خود جلب می کند، پرداختن به مسائل اجتماعی است که در سه داستان « نوازندۀ دوره گرد»،« بِـه فروش» و « مغازۀ سرکوچه» به خوبی مشهود است.او آدمهای داستانش را با شرح جزئیاتی که به کار می برد، زنده و قابل لمس می سازد.«محمدصدرا» در داستان کوتاه « جادۀ مارپیچ » بخوبی دنیای رنگارنگ و دوست داشتنی خود را نشان می دهد.دنیایی سرشار از تخیلات جذاب و دلپذیر.