ای مردان شجاع، ایران شما را از یاد نخواهد برد

  • نویسنده :کاظم سلطانی (لکیامیم)
  • نوع اثر :مجموعه داستان کوتاه
  • نوبت چاپ :اول
  • تعداد صفحات :45
  • سال نشر :1398
  • شابک :978-622-95633-7-3
  • درباره ای مردان شجاع ایران شما را از یاد نخواهد برد :

    در اين کتاب، دو داستان مي خوانيد که از کتاب "اخلاق ناصری" اقتباس شده است. شگفتي در اين دو داستان در تضاد آن با يکديگر است. در داستان نخست شرح مرداني است که در برابر دشمن زشت خو و نفرت انگيز از جان مي گذرند و در داستان دوم شرح مرداني بزدل، ترسو و خائن است که تنها به حفظ جان خود بسنده مي کنند و سرزمين خويش را به دشمن مي سپارند. هميشه در سرزمين ما اين دو گروه، کشمکشي بزرگ را بوجود آورده اند. وطن پرستان در برابر وطن فروشان. تاريخ ما نمونه هاي فراواني از رويارويي مابين خائنين و وطن خواهان دارد. اين کشمکش در زمانه ما نيز همچنان جاري و نمايان است. نویسنده، اين دو داستان را بدين سبب نگاشته است.

  • TAGS