تا ابد بمان مادر

  • نویسندهندا ترابی(لکا)
  • نوع اثرمجموعه داستان
  • نوبت چاپاول
  • تعداد صفحات93
  • سال نشر1399
  • شابک978-622-7497-00-7
  • درباره تا ابد بمان مادر :داستانهای این مجموعه هر کدام با مضمونی خاص و تکان دهنده، خواننده را به تفکر وا می دارد. چه در داستانهای برگرفته از متون کهن و چه داستان های عاطفی وی دربارۀ « مادر» این معجزۀ بشریت که بی شک اشک را از چشمان ما جاری خواهد ساخت.داستان « نفس های سیاه » بیانگر ستمگری های ظالمانه حدشکنان قرون و اعصار است که تباهی روحشان به تیرگی رنگ سنگهای سیاهی است که بیچارگان باید از معادن استخراج کنند. مردمانی فقیر که همیشه در طول تاریخ، آرزوهایشان لگدکوب زیادت خواهی لجام دریدگان بوده است.سه داستانی که از متون کهن اقتباس و به رشتۀ تحریر درآمده است، تکان دهنده است. زنجیر خودخواهی، روح بشر را به بند می کشد و انسانیت را در او می کشد. آنگاه که این زنجیر ملعون اسارت شکسته و فرو می افتد، معنای حقیقی زندگی آشکار می گردد.سه داستان دیگر این مجموعه با محوریت « مهر مادری » که عالی ترین و گرانبهاترین ودیعه الهی به بشر است، نگاشته شده. ستایش از مادر که جهان بی وجود او هیچ است.قلم روان و جذاب « ندا ترابی » آگاهانه به زوایای روح انسان نفوذ می کند و در کنار توصیفاتی به هنگام، ما را به دنیایی که آفریده می کشاند. بعد از خروج از دنیای این داستانها، ما دیگر آنی نیستیم که بودیم. چیزی در وجود ما تولد یافته است.