خرگوش فراری

  • نویسندهمهسا بهروز منش
  • نوع اثرنمایشنامه
  • نوبت چاپاول
  • تعداد صفحات91
  • سال نشر1398
  • شابک978-622-95633-3-5
  • درباره خرگوش فراری :

    صحنه تاتر، نه سينماست و نه راديو، صحنه تاتر منحصر به يک صحنه نمايش است که تماشاگران در برابر آن نشسته اند و نمايشنامه نويس بايد اين امر را دريابد. در سينما، دست فيلمنامه نويس براي تبديل يک داستان کوتاه به يک فيلمنامه کاملا باز است. نمونه هاي فراواني داريم که داستان کوتاه يک نويسنده به يک فيلمنامه خوب بدل شده است و در اجرا هم فيلمي درخشاني از آن ارائه شده است. همچون داستان کوتاه برفهاي کليمانجارو نوشته ارنست همينگوي. نويسنده داستان کوتاه سعي دارد در حداقل زمان، موضوع و پيام خود را بيان کند و با يک شوک، داستان خود را به پايان رسانده و خواننده را مجذوب سازد. نويسنده به کمک کلمات توصيفي حس و حال شخصيت داستان و فضاي رويداد را مي آفريند، آنچه را در ذهن شخصيت هاي داستانش مي گذرد، در چند جمله به خواننده القا مي کند اما اين براي نمايش قابل اجرا نيست، نمايشنامه نويس بايد به آن عينيت بخشد. اصول داستان نويسي و اصول نمايشنامه نويسي، اشتراکاتي با هم دارند اما يکي براي خواندن است و ديگري براي ديدن. دشواري کار نمايشنامه نويسي که به سراغ داستاني مي رود تا آن را براي صحنه آماده کند از همين جا شروع مي شود. از سوي ديگر براي ايجاد جذابيت و کشش در نمايشنامه هاي تک پرده اي به دليل پرسوناژ کم، بايد از روزمره گي و پرگويي حذر کرد تا بتواند تماشاگر را به درنگ و تفکر وا داشت، اين همان چيزي است که مهسا بهروز منش در جهت حصول آن کوشيده است. البته اين چهار نمايشنامه، آغاز کار اوست و او فرصت فراواني براي خلق نمايشنامه هايي که بازتاب زندگي ايرانيان را داشته باشد، دارد.