داستان های دست چپ

  • نویسنده : کاظم سلطانی (لکیامیم)
  • نوع اثر : مجموعه داستان
  • نوبت چاپ : اول
  • تعداد صفحات : 100
  • سال نشر : 1397
  • شابک : 978-600-96491-3-6
  • درباره داستانهای دست چپدرباره داستان های دست چپ: این مجموعه، شامل شش داستان درباره حیوانات است. حیواناتی که سالهاست در کنار انسان ها زندگی می کنند اما طعم بی مهری و بی رحمی انسان ها را بارها چشیده اند. نویسنده برآن است تا با نفوذ به درون حیواناتی که قهرمان داستان اوهستند، عواطف انسانی را نسبت به این موجودات بر انگیزد. شاید تلخی و گزندگی این داستان ها، نگاه ما را به حیواناتی که پیرامون ما زندگی می کنند، دگرگون سازد. شاید.
TOP