داکشا دختر پزشک

  • نویسندهگیتا ردی
  • مترجمندا ترابی
  • نوع اثرمجموعه داستان
  • نوبت چاپاول
  • تعداد صفحات45
  • سال نشر1399
  • شابک978-622-96412-9-3
  • درباره داکشا دختر پزشکدر یکی از روستاهای کوچک هندوستان دختر نوجوان و محبوبی به نام داکشا زندگی میکند. داکشا همچون سایر اهالی روستا زندگی ساده و فقیرانه ای دارد اما علاقه و توجه او به گیاهان   دارویی سبب می شود به شاگردی پندیتجی پزشک سنتی روستا درآید. چرخ حوادث او را در مسیری قرار می دهد که به آزمونی تازه وادار می شود. به نظر می رسد راه تحقق آرزوی او در انتهای این مسیر است. نویسنده این داستان را در نهایت سادگی به رشتۀ تحریر درآورده است. او از دختری می گوید که به توانایی خود در دهکده ای کوچک و پایبند سنت های رایج ایمان آورده است. نویسنده در این داستان جذاب روستایی سعی دارد پیام مهمی را خصوصا به نوجوانانی که هنوز در انتخاب مسیر شغلی آیندۀ خود اطمینان ندارند بفهماند. به توانایی ها و استعدادهای خود ایمان داشته باشید چرا که می توانید در همان زمینه خوش بدرخشید. این داستان به شکلی ساده و واقع گرایانه ما را به دنبال خود می کشاند و ای بسا خواننده را به یاد روستاهای دور افتاده و فقیرانۀ خودمان بیاندازد که دخترانی چون داکشا در آنجا به سر می برند.