در پیچ و خم زندگی

  • نویسنده :مهدیه شوشتری اخوان
  • نوع اثرمجموعه داستان
  • نوبت چاپاول
  • سال نشر1400
  • تعداد صفحات93
  • شابک978-622-7497-46-5
  • درباره در پیچ و خم زندگیزندگی ما انسان ها مملو از ماجراهایی است که بی وقفه تکرار می‌گردد و ما را با خود به هر کجا که می‌خواهد می برد و نویسنده از این ماجراهای کوچک یا بزرگ، پر امید یا اندوهبار، بخشی را بر می‌گزیند و از آن داستان می سراید. داستانی که متولد می شود، خوانده می شود و باقی می ماند. قلم خانم اخوان ترسیم گر همین زندگی است که ما هر روز آن را قبل از به یغما رفتن می چشیم. گاهی با شوری اشک و گاهی با شیرینی خنده. داستان‌های این مجموعه از پختگی خاصی برخوردار است و بر آن متکی است. گزینش نویسنده از این زندگی که در این مجموعه داستان خواندنی، ما را به میان زندگی می‌کشاند، طبایع آدمی را بازگو می‌کند، به آن معنا می بخشد و آن معنا را به ما می‌دهد. مطالعه داستان های خانم اخوان وقت کمی از ما می‌گیرد اما زمان زیادی ما را به فکر فرو می برد. این داستان ها برگرفته از زندگی است و زمانی که خواندن آن به پایان می رسد می بینیم در زندگی دیگران غوطه خورده ایم. زندگی بس شگفت انگیز است و خانم اخوان با قلم خود این شگفتی را به سادگی در اختیار ما می نهد.