روشنایی های زندگی

  • نویسندهآزاده آبی
  • نوع اثرمجموعه داستان
  • نوبت چاپاول
  • تعداد صفحات115
  • سال نشر1398
  • شابک978-622-96412-3-1
  • درباره روشنایی های زندگیزندگی یعنی امید و این می شود مانیفست « آزاده آبی» که خود دستی گرم و طولانی در هنر صنایع دستی دارد که با قلم روی فلز، زیبایی خلق می کند و اینک نوع دیگری قلم را به دست گرفته است تا از زیبایی های زندگی بنویسد، اما با فراز و نشیب هایش تا خواننده را با خود همراه سازد و او را به دنیایی بکشاند که آرزومند آن است و بر همین اساس، سوژه های داستان هایش را انتخاب می کند.از نگاه او زندگی سرشار از موضوعات دلپذیر است پس آیا بهتر نیست به جای پرداختن به تلخ کامی ها به آن پشت کنیم و به حلاوت زندگی بپردازیم ؟نویسندگانی چون « آزاده آبی» که به تازگی به عرصۀ داستان نویسی قدم نهاده اند درصدد آن هستند که تنها به جنبه های مثبت زندگی بپردازند، از زیبایی های روابط خوب بگویند و تلخی ها و نفرت ها را برای اهریمن بگذارند.وقتی می توان اهورایی بود و اهورایی فکر کرد، نوشتن دربارۀ نیروهای شر و اهریمنی خطا و اشتباه نیست ؟شـکوه زنـدگی در چیـزهای دیـگری اسـت.به نظر می رسد این گونه اندیشیدن و این گونه نوشتن از سوژه هایی که بخشی فراوان از زندگی ما هستند لذت بیشتری دارد. بگذارید، نومیدی، ترس ، نفرت ،زندگی های سراپا آلوده و اندیشه های اهریمنی.... به راه خود بروند.مـا نـیز بـه راه خـود مـی رویم و بـه ایـن راه می بـالیم.مـقدم « آزاده آبـی» بـه دنـیای نـویسندگی پـر دوام بـاد.