سایه هایی که مرا تعقیب می کنند

  • نویسندهسحر قزوینی
  • نوع اثرمجموعه داستان
  • نوبت چاپاول
  • تعداد صفحات 123
  • سال نشر1400
  • شابک978-622-7497-06-9
  • درباره سایه هایی که مرا تعقیب می کنندداستانهایی که در این مجموعه می خوانید اولین اثر کوتاه این نویسنده است بـا ذهنی خـلاق، پیچیده و جـذاب کـه کمتر مـی توان نظیر آن را یـافت عقلانيتي خاص در نوشته هاي سحر قزوینی وجود دارد که در گفتگو ميان شخصيت‌هاي داستانش مشهود است. بزرگترين قوت داستانهاي اين نويسنده در گفتگوهاست. نویسنده چنان به کنه به شخصیت های داستانش نفوذ می کند که خواننده را به فکر فرو می برد. عقلانیتی خاص در نوشته های او وجود دارد که در گفتگو میان شخصیت های داستانش مشهود است. آیا دنیای ذهنی نویسنده هـمان واقعیتی است کـه مـا بـر آن سرپوش نهاده و دگرگون شـدۀ آن را می بینیم ؟ یا دنیای ذهنی او دنیای دگرگون شده واقعیت است ؟ هرچه هست بس جذاب و خواندنی ست. مـی بینیم ؟ یـا دنیای ذهنی او دنـیای دگـرگون شـدۀ واقـعیت اسـت ؟ هـرچه هـست بـس جـذاب و خـواندنی ست.