سرگذشت ایرانیان

  • نویسنده :کاظم سلطانی(لکیامیم)
  • نوع اثر :تاریخی
  • نوبت چاپ :اول
  • سال نشر :1400
  • تعداد صفحات :268
  • شابک :978-622-7497-10-6
  • درباره سرگذشت ایرانیانایران چنان با عظمت و چنان خارق العاده است که امکان نگارش کتابی که همه آن را در بر بگیرد وجود ندارد. تمامی کتابهایی که طی سالها نوشته و تالیف شده اند، همه وقایع و همه شخصیت ها را بطور کامل ترسیم و بازگو نکرده اند. بدون کوچک ترين ترديدي، کتابي کامل از تاريخ ايران در دست نداريم. کتابي که با جامعيت تمام، کل تاريخ ايران را در بر بگيرد. تاريخي که براي ما تدوين شده از مادها آغاز مي شود و مدام در حال بازنگري و تغيير است چرا که بدست آوردن اطلاعات و مدارک جديد، اين تاريخ تدوين شده را مدام دگرگون مي سازد. اشياء فراوان باستاني اين گنجينه هاي با ارزشي که در هر گوشه و کنار ايران به فراواني يافت مي شوند هر کدام برگ جديدي بر تاريخ ايران مي افزايند. از سوي ديگر تحريفات تاريخي خواه از سر جهالت خواه از سر بدخواهي ما را در روايت تاريخ کشورمان دچار مشکل ميکند اما چاره اي نيست نمي توان صبر کرد تا بلکه روزي، روزگاري تاريخ کامل و بدون نقصي را به فرزندان اين کشور ارائه داد و آموخت. به همين دليل براي جلوگيري از فراموشي تاريخ، حوادث آن و شخصيت هايش، مدام بايد تاريخ را تکرار کرد. « سرگذشت ايرانيان» شرحی است از شجاعت ها، وطن پرستی های بی مانند، خیانت ها، پستی ها در میان ظلمت و روشنایی. خورشید این سرزمین بارها تا مرحله ی خاموشی رفته است و باز کورسو زنان، سوزان و شعله ور تابیدن گرفته است. تاریخ ما عبرت انگیز نیست، تاریخ ما آگاهی دهنده است. تاریخ ما هشداری است برای فرزندان خفته این سرزمین. تاریخ هیچ کشوری همچون تاریخ ایران نیست. کتابي که با عنوان « سرگذشت ايرانيان» تقديم مي گردد تنها جهت يادآوري و جذب ايرانيان کم حوصله و درگير در شرايط کنوني جهان که تکنولوژي بيشترين وقت را از او مي ستاند، تاليف شده است. در دنياي کتاب رسمي معمول و متداول است براي آنکه مردم به خواندن جذب شوند. بسياري از کتب طولاني را تخليص کرده و ارائه مي کنند تا اين کار انگيزه را در خواننده براي مطالعه کتب اصلي بوجود آورد و اگر چنين نشد حداقل از مطالب کتاب آگاهي نسبي بدست آورده باشند. اين مختصر نيز چنين هدفي دارد. ایران جاودانه است و تاریخ نیاکان ما نشانه این جاودانگی است. بر این کتاب بنگرید.