شاهزادۀ نشسته

  • نویسنده :مریم قربانعلی
  • نوع اثر :مجموعه داستان
  • نوبت چاپ :اول
  • تعداد صفحات :147
  • سال نشر :1398
  • شابک :978-622-95633-9-7
  • درباره شاهزادۀ نشسته :

    داستان های این مجموعه، ساده و به دور از پیچیدگی است. نویسنده در داستان های خود، جامعه و محیط اطرافش را منعکس می کند. مشاهدات و تجربیاتش را در هم می آمیزد تا به هدفی که از نوشتن این داستان ها دارد، دست یابد. در هر حال قلم این نویسنده، منعکس کنندۀ همین جامعه و همین مردم است. تمام مفاهیمی که در این داستان ها جاری است در جان تک تک ما لانه دارد و با هر تلنگری که نویسنده بر آن می زند، احساسات و عقلانیت ما را می لرزاند و ما ناگزیر در تار و پود زندگی شخصیت های این داستان ها به تکاپو می افتیم و همچون غریقی دست و پا می زنیم تا خود را برهانیم... و در پایان از اینکه بخشی از داستان او نیستیم احساس آرامش می کنیم و باتمام وجود به زندگی خودمان مهر می ورزیم. این زندگی هرچه باشد تکرار ناشدنی است نباید آن را با تاسف، اندوه و غم سپری کرد، باید آن را دوست بداریم تا مبادا بیهود بگذرد.