عقابی بر فراز قفقاز

  • نویسنده : کاظم سلطانی (لکیامیم)
  • نوع اثر : رمان سینمایی
  • نوبت چاپ : اول
  • تعداد صفحات : 100
  • سال نشر : 1397
  • شابک : 978-600-93923-1-5
  • درباره عقابی بر فراز قفقاز:بعد از شکست ایرانیان از روس ها و از دست رفتن منطقه قفقاز، بسیاری دست از مبارزه برنداشته و برای باز پس گیری آن مجاهدات های فراوانی کردند. از جمله شیخ شامل داغستانی. اما بعد از سی سال شیخ شامل دیگر توان مبارزه را از دست داد. در گوشه و کنار، ایرانیانی که نمی خواستند قفقاز از ایران جدا شود، به ادامه راه شیخ شامل وارد میدان شدند. محمدعلی تصمیم می گیرد از مسیری تازه آتش این مبارزات را همچنان شعله ور نگه دارد اما حادثه ای غیرقابل پیش بینی نقشه او را بر هم می زند. داستان عقابی بر فراز قفقاز از چنان جذابیتی برخوردار است که در یک نشست خوانده می شود. نویسنده در اصل آن را برای سینما و ساخت یک فیلم نوشته بود که امکان پذیر نشد و به ناچار به چاپ رساند.