قطار شب

  • نویسنده :کاظم سلطانی(لکیامیم)
  • نوع اثر :مجموعه داستان
  • نوبت چاپ :اول
  • تعداد صفحات :122
  • سال نشر :1398
  • شابک :978-622-95633-4-2
  • درباره قطار شب:

    مجموعه داستان قطارشب، نشان از پختگي نويسنده در عرصه زندگي را دارد. او زندگي را خوب مي شناسد و بخوبي آن را ترسيم مي کند. در کنار هر آنچه از داستان هاي او طلب مي کنيدنمي توانيد لذت زندگي را نچشيد چرا که در داستان هاي او لذت زندگي جاريست. چه آن زمان که از عشق آموزگاري جوان مي گويد، چه آن زمان که از مادري کهنسال که در فراق فرزندش مي گريد و چه آن زمان که افراد يک خانواده را در کنار هم به سفري مي فرستد.

  • TAGS