قلب شاعر می سراید

  • شاعر :نسرین بازیان
  • نوع اثر :مجموعه اشعار
  • نوبت چاپ :اول
  • سال نشر :1400
  • تعداد صفحات :219
  • شابک :978-622-7497-39-7
  • تعداد صفحات :219