پرنده آتشین

  • بازنویسیاستیفن کارین
  • نوع اثرمجموعه داستان
  • نوبت چاپاول
  • تعداد صفحات100
  • سال نشر1398
  • شابک 978-622-95633-2-8
  • درباره پرنده آتشین:

    کمتر سرزميني را مي توان يافت که از شيريني افسانه ها محروم باشد. افسانه هايي که اکثرا در ميان مردم مشهور است و در جايي به ثبت نرسيده است. کساني گفته اند، کساني شنيده اند و آنها که شنيده اند براي ديگران بازگو کرده اند. نويسندگان غربي اين افسانه ها را در قالب داستان هايي شيرين و خواندني براي عموم مردم نوشته و منتشر ساخته اند که همچنان ادامه دارد. به اين ترتيب هم براي خود اعتبار و شهرت کسب مي کنند و هم ادبيات کشور خود را پر بار مي سازند. همچون نويسندگان اين مجموعه. پرنده آتشین شامل پنج داستان است که بازنویسی افسانه های قدیمی است. افسانه هایی که جذابیت خود را در طی سالها همچنان حفظ کرده اند.