آرزوهای بزرگ

  • نویسنده : چارلز دیکنز
  • مترجم : ندا ترابی (لکا)
  • نوبت چاپ : اول
  • تعداد صفحات : 145
  • سال نشر : 1395
  • شابک :978-600-96491-2-9
  • درباره آرزوهای بزرگآرزوهاي بزرگ مشهورترين اثر چارلز ديکنز است که مي توان آن را سرآمد آثار او دانست. ديکنز در ترسيم زندگي مردم تهيدست و ستم ديده جامعه خود چنان توانايي از خود نشان داد که توده مردم انگلستان مفتون او شدند و در زمان حياتش محبوبيتي فوق العاده يافت. آوازه او از مرزهاي کشورش گذشت و به آمريکا رسيد و در آنجا نیزبا استقبال روبرو شد. ديکنز اطلاعات فراواني از مردم جامعه خود داشت که آنها را با قدرت تخيل و قلم روان و توانمندش بدل به داستان هاي زيبا و دلنشيني کرد که بعد از گذشت صد و چهل و شش سال همچنان تازگي و جذابيت خود را حفظ کرده اند. ديکنز در طول عمر نه چندان طولاني خود (58سال) براي روخواني آثار خويش به سراسر انگلستان سفر نمود و در تالارهاي عمومي داستان هاي خود را براي عموم مردم مي خواند. استعداد او در بازيگري که مدتي او را به صحنه نمايش کشاند سبب مي شد خواندن داستان هايش در برابر مردم با استقبال بسياري روبرو شود. سفرهاي دائمي براي خواندن آثارش و نگارش رمان هاي طولاني همانطور که انتظار مي رفت از قدرت جسماني او کاست، جسم و جانش را به تحليل برد و ديري نپاييد که فرسوده اش ساخت. به اخطار پزشکان نيز اهميتي نداد و راهي بيمارستان شد. در آخرين سال زندگي که در تالارهاي لندن براي مردم داستان مي خواند و در شعف و تحسين بي دريغ آنها فرو مي رفت، جسمش طاقت نياورد و در بازگشت به خانه و در ژوئن همان سال (1870) درگذشت و در کليساي وست مينستر به خاک سپرده شد.
TOP